Již začátkem 60. let v době studené války se začaly ve Spojených státech amerických objevovat myšlenky na vytvoření sítě, která by propojovala nejdůležitější vojenské, vládní a akademické počítače a která by byla schopna přežít jaderný úder. Bylo jasné, že by to měla být síť bez centra, a měla by být schopna funkce i v případě výpadku jednotlivých uzlů. Koncem 60. let se sdružení RAND, univerzity MIT a UCLA zabývaly myšlenkou vytvořením decentralizované sítě s přepojováním paketů.

S přibývajícím věkem člověk pozvolna ztrácí instinkt ostražitosti a stává se více a více důvěřivějším. Toho si jsou vědomi také různí vynalézaví a bezcharakterní podvodníci, kteří se neštítí bezmocné a osamělé osoby s chatrným zdravím okrádat. A navzdory opakovaným varováním se situace stále opakuje.

V souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity předkložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 13. února 2013 na jednání vlády materiál „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“, který zároveň navazuje na předchozí Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012.

Nikdy to neměli lehké. Žebřiňák, kůň, deky, obnošené kostýmy a pár kulis. Kočovný život, opovržení, produkce po hospodách a jiných špeluňkách, tu a tam odmítnutí vstupu do obce, neuspořádaný rodinný život, nejistá budoucnost, nedostatek jídla…„Moje první republika“ je vyprávění herečky Zity Kabátové. Společenský život, kavárny, plovárny, oblékání, životní styl dvacátých až čtyřicátých let minulého století.


Na silnicích jako příliš opatrní a pomalí řidiči, na přechodech jako váhaví a málo pestře oblečení chodci. V dopravních prostředcích zdržují pomalým nastupováním a vystupováním. Zvláštní kapitolu tvoří jejich přesun na eskalátorech v metru, kde bojácně přilepeni k pohyblivému madlu vstřícně uvolňují prostor obatohovanému spěchajícímu mládí.

Vážení uživatelé Seniorclubu,
V současné době provádíme aktualizaci a modernizaci našich stránek. Za posledních 8 let jsme zveřejnili množství informací, které již nejsou relevantní. Věříme, že vám přehlednější Seniorclub bude lépe sloužit. Pokud byste však chtěli nahlédnout do minulosti Seniorclubu, staré stránky naleznete ve WebArchivu.

Stránky

Přihlášení

Tísňová volání

Hlavní tísňové č.:112
Záchranka: 155
Hasiči: 150
Policie ČR: 158
Městská policie: 156

Linka důvěry
pro seniory
800 200 007
denně 8-20 hod

Havárie:
vody, plynu, zámečníci, sklenáři, topenáři, elektrikáři:
800 290 291
nepřetržitě

Reklamy

Internetová TV seniorů www.tvsenior.cz
banner55plus