Jste zde

Domů

Povinné zdravotní prohlídky řidičů-seniorů

Řidiči-senioři už nemusí chodit na první povinnou zdravotní prohlídku po dovršení šedesátky. Tato povinnost pro neprofesionální řidiče posunula novela silničního zákona, platná od 1. července 2013 z šedesáti na šedesát pět let.

Povinné termíny zdravotních vyšetření
Řidič-senior musí absolvovat první povinnou lékařskou prohlídku ve svých 65 letech. Další v 68 letech a poté každé dva roky. Praktický lékař vystaví vyšetřenému Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Toto potvrzení je povinen řidič-senior musí mít při sobě spolu s platným řidičským průkazem a malým technickým průkazem motorového vozidla při každé jízdě.

Lékař musí při prohlídce zohlednit zdravotní rizika.
Při povinné zdravotní prohlídce musí praktický lékař zhodnotit možná rizika vyšetřovaného seniora-řidiče při řízení motorového vozidla. V případě pochybností na příznaky, které nespadají do odbornosti vyšetřujícího lékaře, by měl žadatele poslat na odborné vyšetření očního lékaře, k psychologovi nebo kardiologovi.

Na základě vyjádření specialistů může praktický lékař potvrzení o způsobilosti vystavit. V případě možných zdravotních rizik, oznámí příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že zdravotní stav vyšetřovaného může vézt ke sníženým schopnostem řídit motorová vozidla. Konečné rozhodnutí o možných omezeních, či zákazu řízení vydá úřad.

Bez zdravotní prohlídky hrozí pokuta až 10 tisíc korun
Pokud senior-řidič starší 65. let není schopen při silniční kontrole předložit potvrzení, může mu být udělena pokuta až 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Pokud by zavinil dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení k řízení motorových vozidel, vystavuje se nebezpečí, že bude muset způsobenou škodu sám zaplatit.

REKLAMA

Seniorské pobyty na Slovensku

Senior klub na Jadranu

Zvýhodněné cestování pro seniory starší 55 let

Pomozte obnovit Letenský kolotoč